Informacja
Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) będą przechowywane w bazie danych administrowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Ładnej 23, 03-629 Warszawa.